Jakie są wady i zalety spółki z o. o.?

Jakie są wady i zalety spółki z o. o.?

Rozważasz założenie lub zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zanim to zrobisz, powinieneś jak najwięcej dowiedzieć się na ich temat, dokładnie poznając wszystkie wady i zalety spółki z o. o.. Przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik po spółkach z o. o., w którym znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Jakie są zalety sp. z o. o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najbardziej popularnych form działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to między innymi z wielu korzyści, które zyskują jej posiadacze. Najważniejsze wady i zalety spółki z o. o. prezentujemy poniżej.

Ograniczona odpowiedzialność udziałowców

Jak sama nazwa wskazuje, właściciele (udziałowcy) mają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W praktyce oznacza to, że w przypadku problemów finansowych lub upadłości spółki, majątek osobisty udziałowców jest chroniony, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wartości wniesionych udziałów. Ograniczona odpowiedzialność to kluczowa cecha spółki z o. o. i jest jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na taką formę działalności gospodarczej. Główną korzyścią ograniczonej odpowiedzialności jest to, że majątek osobisty udziałowców jest chroniony przed wierzycielami spółki. Oznacza to, że w przypadku zadłużenia lub upadłości spółki, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku spółki, a nie z osobistego majątku udziałowców.

Odpowiedzialność każdego udziałowca jest ograniczona do wartości jego wkładu w spółkę. Jeśli więc udziałowiec wpłacił do spółki 50 000 zł, to właśnie tyle może stracić w przypadku problemów finansowych spółki. Nawet jeśli długi spółki przekroczyłyby wartość jej majątku, udziałowcy nie są zobowiązani do pokrywania tych długów z własnych środków poza wniesionymi udziałami.

Ograniczenie odpowiedzialności zachęca potencjalnych inwestorów do wkładania kapitału w spółki, ponieważ wiedzą, że ich ryzyko jest ograniczone do kwoty ich inwestycji. I choć ogólna zasada mówi o ograniczonej odpowiedzialności udziałowców, istnieją pewne sytuacje, w których członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność osobistą.

Dotyczy to np. sytuacji, gdy członkowie zarządu nie zgłoszą wniosku o upadłość w odpowiednim czasie lub gdy zobowiązania podatkowe nie zostaną uregulowane. Należy również wspomnieć, że ograniczona odpowiedzialność dotyczy głównie zobowiązań majątkowych spółki wobec wierzycieli. Jeśli jednak członkowie zarządu lub udziałowcy dopuszczą się działania nielegalnego, lub naruszającego prawo, mogą oni ponosić osobistą odpowiedzialność karną lub cywilną.

Elastyczność w zarządzaniu

Struktura zarządu w sp. z o.o. może być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Może zatem ona mieć jednego (prezes zarządu)  lub kilku zarządców (członkowie zarządu) i różne schematy podejmowania decyzji. Umowa spółki lub jej regulamin mogą precyzyjnie określać zakres kompetencji i obowiązków zarządu. Udziałowcy mogą zdecydować jakie sprawy wymagają ich bezpośredniej zgody, a jakie mogą być podejmowane przez zarząd.

Udziałowcy mogą także zawierać umowy określające wzajemne prawa i obowiązki, sposób podejmowania decyzji, zasady wypłaty dywidendy czy postępowanie w przypadku konfliktów. Pozwala to na dostosowanie procedur decyzyjnych do specyfiki spółki i relacji między udziałowcami. W spółkach z o. o. istnieje także duża elastyczność w kwestii podziału zysków. To zarząd ustala, jaka część zysku zostanie wypłacona jako dywidenda, a jaka zostanie zainwestowana z powrotem w spółkę. Pozostałe korzyści mieszczące się w elastyczności zarządzania spółką to np. możliwość zmiany struktury kapitałowej spółki, poprzez emisję nowych udziałów czy wykup istniejących. Może to być narzędzie do pozyskiwania nowych inwestorów.

Sprawdź też: Wszystko o ROI co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?

Wiarygodność spółki z o. o.

Forma prawna sp. z o.o. jest często postrzegana jako bardziej profesjonalna i stabilna niż jednoosobowa działalność gospodarcza, co może przyciągać większych klientów oraz inwestorów. Spółka z o.o. jest formą prawną, która wymaga rejestracji w KRS oraz przestrzegania określonych procedur prawnych. Sam fakt istnienia w tej formie jest sygnałem dla innych podmiotów, że przedsiębiorstwo podlega pewnym regulacjom i kontroli.

Spółki z o.o. mają także pewne obowiązki sprawozdawcze, co może zwiększać przejrzystość ich sytuacji finansowej. Dostęp do sprawozdań finansowych może wzmacniać zaufanie wierzycieli, inwestorów i partnerów biznesowych. Między innymi przez to są one postrzegane jako trwalsze niż jednoosobowe działalności gospodarcze. W przypadku śmierci udziałowca, spółka kontynuuje swoją działalność, co wpływa na jej większą stabilność na rynku.

Sprawdź też możliwość zakupu gotowej spółki z o. o.

Możliwość przekazania udziałów

Udziały w sp. z o.o. można sprzedawać, przekazywać lub odziedziczyć, co daje elastyczność w planowaniu sukcesji biznesu. Udziały w spółce mogą być przekazywane poprzez sprzedaż, darowiznę, dziedziczenie czy nawet w ramach wykupu przez spółkę. Aby przenieść udział, udziałowcy muszą zawrzeć pisemną umowę. Dokument ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Często umowy spółki zawierają postanowienia dotyczące ograniczeń w przenoszeniu udziałów. Mogą to być np. prawa pierwokupu dla pozostałych udziałowców.

W niektórych przypadkach umowa spółki może wymagać zgody pozostałych udziałowców na przeniesienie udziałów na rzecz osób trzecich, tym samym wzmacnia to bezpieczeństwo samej spółki. Przeniesienie udziałów jest często kluczowym elementem planowania sukcesji biznesowej, pozwalającym na płynne przekazanie prowadzonego biznesu następnemu pokoleniu lub innemu nabywcy.

Sprawdź też: Jak kupić udziały w spółce z o. o.  krok po kroku

 

Optymalizacja podatkowa

W pewnych sytuacjach, spółki z o.o. mogą skorzystać z korzystniejszych rozwiązań podatkowych w porównaniu do jednoosobowych działalności gospodarczych. Optymalizacja podatkowa odnosi się do działań podejmowanych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych, jednocześnie działając w granicach prawa.

Ustawodawstwa podatkowe często przewidują różnego rodzaju ulgi i odliczenia. Znajomość tych możliwości i ich wykorzystanie może znacząco obniżyć podatki, które spółka z o. o. musi płacić. Jednym ze sposobów na korzyści finansowe są inwestycje w badania i rozwój (B+R): Wiele krajów oferuje ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w B+R, aby zachęcić je do rozwijania innowacji.

Sprawdź też: Gotowe spółki najważniejsze informacje

Jakie są wady sp. z o. o.?

Aby być w pełni wiarygodnym, należy uczciwie napisać, że spółki z o. o. mają także pewne wady. Dla jednych mogą one być istotne, dla innych korzyści wynikające z posiadania spółki przewyższać będą pewne niedogodności, związane z niżej wymienionymi obowiązkami.

Koszty zakładania i funkcjonowania

Zakładanie spółki z o.o. wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłaty notarialne, opłaty sądowe oraz koszty doradztwa prawnego. Dodatkowo prowadzenie spółki wymaga prowadzenia pełnej księgowości, co może generować większe koszty niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym celu najczęściej wynajmowane jest biuro księgowe, a w przypadku dużych firm tworzony jest własny dział księgowości.

Złożone formalności

W porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej, spółka z o.o. wiąże się z większą ilością formalności. Dotyczy to zarówno zakładania, jak i funkcjonowania spółki, a także jej ewentualnej likwidacji. Inne formalności związane z prowadzeniem firmy dotyczą np. raportowania wszystkich zmian, które zachodzą w strukturze własnościowej spółki. Każda istotna zmiana w spółce, tak jak zmiana w składzie zarządu, zmiana adresu siedziby czy zmiana umowy spółki, wymaga odpowiednich formalności, jak zmiana w akcie notarialnym i aktualizacja wpisu w KRS.

Przepisy prawa wymagają także przeprowadzenia co najmniej jednego walnego zgromadzenia udziałowców rocznie, podczas którego omawiane są m.in. sprawozdania finansowe. Spółki z o.o. muszą spełniać różne zobowiązania informacyjne, takie jak informowanie urzędów skarbowych o pewnych zdarzeniach czy składanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast jeśli właściciele zdecydują się na likwidację spółki, proces ten jest bardziej skomplikowany niż zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymaga m.in. sporządzenia inwentaryzacji, spłaty zobowiązań i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Przeczytaj też: Sprzedam biznes w sieci – gdzie łatwo kupić lub sprzedać biznes?

Gdzie znaleźć najlepsze biznes oferty?

Najlepsze biznes oferty – gdzie szukać?

 

Odpowiedzialność zarządu

Członkowie zarządu spółki z o.o. mogą ponosić odpowiedzialność osobistą za niektóre zobowiązania spółki, w szczególności w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań podatkowych czy zobowiązań wobec ZUS. Zarząd odpowiada zarówno przed spółką, jak i przed jej wierzycielami w pewnych określonych sytuacjach.

Członkowie zarządu są zobowiązani działać w najlepszym interesie spółki. Jeżeli narusza swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa, umowy spółki lub uchwały wspólników, mogą być odpowiedzialni za wyrządzone szkody. Poniżej prezentujemy listę rzeczy, za które odpowiada zarząd spółki osobiście.

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Odpowiedzialność wobec ZUS
 • Odpowiedzialność w przypadku likwidacji
 • Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli

Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o. jest poważnym zagadnieniem i może prowadzić do znacznych konsekwencji finansowych dla osób pełniących funkcje w zarządzie. Dlatego osoby te powinny działać z należytą starannością, być świadome swoich obowiązków i ryzyk związanych z funkcjonowaniem w roli członka zarządu oraz korzystać z doradztwa prawnego w trudnych czy niejednoznacznych sytuacjach.

Sprawdź też: Gdzie znaleźć biznes oferty?

 

Podwójne opodatkowanie CIT i PIT

W Polsce opodatkowanie sp. z o.o. jest regulowane głównie przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Gdy spółka decyduje się na wypłatę dywidendy udziałowcom, taka dywidenda może podlegać dodatkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy także dodać, że jeżeli spółka ponosi straty, można je odliczyć od dochodów w kolejnych latach, co pozwala na redukcję podstawy opodatkowania w przyszłości.

Sprawdź też: Księgowość

Trudność w wyjściu z inwestycji

W kontekście spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trudność w wyjściu z inwestycji odnosi się głównie do procesu sprzedaży lub przeniesienia udziałów w takiej spółce oraz ewentualnych wyzwań związanych z tą operacją. Jeden z możliwych problemów to odpowiednia wycena udziałów.

Sprawdź też: Wycena biznesu

Może to być trudne, zwłaszcza w przypadku spółek niepublicznych, które nie są notowane na giełdzie. Często wymaga to skorzystania z usług ekspertów ds. wyceny, co generuje dodatkowe koszty. Podsumowując, w porównaniu do spółek giełdowych, gdzie akcje można sprzedać na giełdzie, udziały w sp. z o.o. są mniej płynne.

Konieczność składania sprawozdań

Spółki z o.o. muszą składać sprawozdania finansowe, co nie tylko generuje koszty, ale również zwiększa transparentność finansów spółki dla osób trzecich. Z obiektywnego punktu widzenia jest to oczywiście korzystne, jednak patrząc na to ze strony udziałowców lub zarządu, mogą oni mieć pewne powody, aby tych danych nie upubliczniać, czego jednak nie mogą zrobić.

Każda spółka z o.o. musi sporządzać roczne sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (w tym objaśnień do sprawozdania finansowego), a w niektórych przypadkach także rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, a jego celem jest zapewnienie informacji o sytuacji finansowej i wynikach działalności spółki.

Niektóre spółki z o.o., w zależności od ich wielkości i rodzaju działalności, muszą poddać swoje sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie to ma na celu potwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i dokładnie odzwierciedla sytuację finansową spółki.

Po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników, sprawozdanie finansowe (wraz z ewentualną opinią biegłego rewidenta) musi być złożone w odpowiednim wydziale KRS w ciągu określonego terminu od zakończenia roku obrotowego. Poza obowiązkami związanymi z KRS, spółki mogą być zobowiązane do składania sprawozdań do GUS w ramach różnych statystyk publicznych.

Sprawdź też: Spółki zagraniczne jakie są wady i zalety spółek zagranicznych?

 

Likwidacja spółki z o. o.

Proces likwidacji spółki z o.o. jest bardziej skomplikowany i czasochłonny w porównaniu do zaprzestania prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Likwidacja spółki to proces, który kończy jej istnienie. Może ona nastąpić z różnych powodów, takich jak osiągnięcie celu, dla którego spółka została założona, trudności finansowe, decyzja wspólników o jej zakończeniu itp. Likwidacja jest procesem złożonym i musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa. Cały proces likwidacji spółki można podzielić na następujące etapy.

 • Uchwała o likwidacji
 • Wybór likwidatorów
 • Zgłoszenie likwidacji
 • Zabezpieczenie roszczeń wierzycieli
 • Realizacja majątku spółki
 • Pokrycie zobowiązań
 • Podział majątku
 • Zakończenie likwidacji
 • Wykreślenie spółki z rejestru

Czy sp. z o. o. jest bezpieczna?

Odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od kontekstu, w jakim postrzegamy to zagadnienie. Spółka z o.o. oferuje oczywiście pewien poziom bezpieczeństwa, głównie poprzez ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jednakże funkcjonowanie w tej formie prawnej wiąże się z wieloma wymaganiami i odpowiedzialnościami, które również należy wziąć pod uwagę. Jak każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, sp. z o.o. ma swoje zalety i wady, jednak w porównaniu z JDG, wydaje się mieć zdecydowanie więcej przewag na nimi: zarówno pod względem korzyści z jej prowadzenia, jak i poziomu ochrony udziałowców.

Dla kogo sp. z o. o.?

Jeśli przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność o podwyższonym ryzyku finansowym, zakładanie sp. z o.o. pozwoli na ograniczenie odpowiedzialności do wartości wniesionego kapitału zakładowego. Osobisty majątek wspólników nie jest narażony na ryzyko związane z ewentualnymi długami spółki (o ile nie doszło do naruszenia prawa lub niewłaściwego zarządzania). Spółki często postrzegane są jako bardziej profesjonalne i stabilne niż jednoosobowe działalności gospodarcze. Może to przekładać się na łatwiejsze nawiązywanie relacji biznesowych czy uzyskiwanie finansowania.

Także, jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność w partnerstwie z innymi osobami, sp. z o.o. pozwala na jasne określenie praw i obowiązków każdego z udziałowców, a także reguluje podział zysków i strat. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na większą skalę, sp. z o.o. może oferować lepsze możliwości zarządzania i struktury organizacyjne niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jednak mimo licznych zalet, sp. z o.o. nie jest odpowiednia dla każdego przedsiębiorcy. W wielu przypadkach jednoosobowa działalność gospodarcza może być prostsza i mniej kosztowna w utrzymaniu, szczególnie jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność na mniejszą skalę i nie martwi się ryzykiem związanym z osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania firmy.

Jak się zakłada sp. z o. o.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce wymaga spełnienia pewnych formalności. Cały proces rejestracji spółki można podzielić na następujące etapy.

 1. Wybór nazwy spółki. Musi być unikalna i nie mylić się z nazwami innych podmiotów gospodarczych.
 2. Sporządzenie umowy spółki. Umowa spółki to podstawowy dokument regulujący działalność sp. z o.o. Powinna być sporządzona na piśmie i zawierać m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz informacje o wkładach poszczególnych wspólników. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
 3. Wpłata kapitału zakładowego. Minimalny kapitał zakładowy dla sp. z o.o. wynosi 5 000 PLN. Należy go wpłacić na rachunek bankowy spółki.
 4. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po sporządzeniu umowy spółki i opłaceniu kapitału zakładowego, należy złożyć wniosek o wpis do KRS. Wniosek powinien zawierać załączniki, takie jak umowa spółki, oświadczenia członków zarządu oraz dowód wpłaty kapitału zakładowego.
 5. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Po uzyskaniu wpisu do KRS, spółka musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.
 6. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jeśli spółka zamierza zatrudniać pracowników, musi zgłosić się do ZUS w celu rejestracji jako płatnik składek.
 7. Założenie rachunku bankowego. Choć konto jest otwierane przed wpłaceniem kapitału zakładowego, dopiero po rejestracji w KRS staje się ono oficjalnym kontem spółki.

Co musisz wiedzieć o sp. z o. o.? Jakie są wady i zalety spółki z o. o.

Charakterystyka spółek z o. o. wiąże się z szeregiem cech, które decydują o jej atrakcyjności. Najważniejsze z nich to:

 • Ograniczona odpowiedzialność. Jest to jedna z największych zalet tej formy działalności. Udziałowcy nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.
 • Niski kapitał zakładowy. Minimalny kapitał zakładowy dla sp. z o.o. wynosi 5 000 PLN.
 • Udziałowcy. Spółka z o.o. może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Nie ma górnego limitu co do liczby udziałowców.
 • Zarząd. Spółką kieruje zarząd, który może składać się z jednej lub więcej osób. Członkowie zarządu nie muszą być udziałowcami.
 • Nadzór. Możliwe jest powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jednak w wielu przypadkach nie jest to obowiązkowe.
 • Umowa spółki. Jest to podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie sp. z o.o.
 • Podatki. Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 • Sprawozdania finansowe. Spółki z o.o. są zobowiązane do sporządzania i składania rocznych sprawozdań finansowych.

Jakie jest opodatkowanie sp. z o. o.?

Jakie są wady i zalety spółki z o. o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT). Standardowa stawka CIT dla sp. z o.o. wynosi 19% dochodu. Istnieje możliwość skorzystania z niższej, 9% stawki CIT, ale dotyczy ona spółek, które spełniają określone warunki.

Przede wszystkim dotyczy to podmiotów, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 mln EUR. Spółki, które spełniają określone kryteria, mogą również skorzystać z 15% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od pewnych przychodów uzyskiwanych poza terytorium Polski.

Sp. z o.o. może korzystać z odpisów amortyzacyjnych na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Istnieją również różne ulgi podatkowe dostępne dla sp. z o.o., takie jak ulga na badania i rozwój czy ulga inwestycyjna. Jeżeli spółka wypłaca dywidendę udziałowcom, może ona podlegać opodatkowaniu. Stawka podatku od dywidendy wynosi 19%, ale w wielu przypadkach może zostać obniżona na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami.

Czy udziałowcy w sp. z o. o. są bezpieczni?

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością korzystają z pewnego poziomu ochrony, głównie ze względu na strukturę tej formy prawnej. Najważniejsza cecha sp. z o.o. jest zawarta w jej nazwie – „ograniczona odpowiedzialność”. Oznacza to, że udziałowcy nie odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wartości wniesionych wkładów (czyli udziałów) w kapitale spółki.

W praktyce, jeśli spółka z o.o. zbankrutuje, udziałowcy tracą jedynie to, co zainwestowali w spółkę, a ich prywatny majątek pozostaje nietknięty. Ograniczona odpowiedzialność udziałowców chroni ich przed długami spółki. Wierzyciele spółki mogą dochodzić roszczeń jedynie z majątku spółki, a nie bezpośrednio od udziałowców.

Mimo generalnej ochrony, istnieją pewne sytuacje, w których udziałowcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Na przykład, jeśli udziałowcy podejmują decyzje prowadzące do niewypłacalności spółki w sposób nieodpowiedzialny lub działają niezgodnie z prawem, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności osobistej. Ponadto, jeśli udziałowcy dają osobiste gwarancje lub poręczenia za zobowiązania spółki, mogą oni zostać pociągnięci do ich spłaty.

Sprawdź też: Udziały w spółce z o. o. sprzedaż i zakup udziałów