Obsługa prawna biznesu

Obsługa prawna biznesu

Każda działalność gospodarcza musi być prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa. Nie każdy przedsiębiorca ma jednak czas, aby szczegółowo zapoznawać się z nimi. Zgodnie z łacińską paremią „Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi. Aby uniknąć więc negatywnych konsekwencji z tym związanych, warto skorzystać z pomocy prawników. Najlepiej z takimi, którzy z przepisami polskiego prawa mają do czynienia na co dzień. Jest to właśnie obsługa prawna biznesu – czyli świadczenie usług prawnych dla firm przez prawników oraz kancelarie prawne.

Przeczytaj też: Gdzie znaleźć biznes oferty?

 

Co to jest obsługa prawna?

Obsługa prawna firm to świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorstwa. Są to najróżniejsze obowiązki, które właściciel firmy zleca kancelarii prawnej. Każde przedsiębiorstwo ma inny zakres działań – dlatego w każdym przypadku inne usługi będą wchodziły w definicję obsługi prawnej biznesu. Mogą być to różnego rodzaju audyty, analizy, opiniowanie i sporządzanie różnych umów oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Należy pamiętać także o tym, że obowiązki przedsiębiorstwa różnią się od obowiązków osób fizycznych. Dlatego obsługa prawna firm to także rozliczanie się co miesiąc z urzędem skarbowym, dbanie o kwestie pracowników, wypełnianie wymogów licencyjnych i wiele innych spraw. Jest to bardzo ważne, aby działalność danej firmy była w pełni legalna.

Obowiązki związane z obsługa prawną firmy można podzielić na obowiązki zadaniowe oraz stałe. W pierwszym przypadku przedsiębiorca zleca jednorazowo konkretne zadanie kancelarii prawnej – gdy zaistnieje taka konieczność. Najczęściej jednak spotykana jest stała współpraca firmy z  kancelarią prawną. W przypadku stałej obsługi prawnej, adwokaci i radcy prawni cyklicznie zajmują się najróżniejszymi sprawami z zakresu danego przedsiębiorstwa. Taki szeroki zakres kompleksowej obsługi to gwarancja większego bezpieczeństwa. Firma pozostaje bowiem pod ciągłą opieką wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa. Ma łatwy dostęp do ich wsparcia i pomocy z wielu dziedzin w niedługim czasie.

Przeczytaj też: Gotowe spółki najważniejsze informacje

 

Bieżąca obsługa prawna – co to?

Bieżąca obsługa prawna to nic innego jak stała obsługa prawna – czyli zakres obowiązków przekazanych przez przedsiębiorcę kancelarii prawnej. Jej największą zaletą jest możliwość poznania przez prawnika aktualnej sytuacji danego klienta i jego spraw codziennych. Dzięki temu prawnik ma możliwość zapoznania się bliżej z konkretną branżą, stosowanymi praktykami i jej kontrahentami. W przypadku sytuacji problematycznej to ułatwi znalezienie odpowiedniego jej rozwiązania. Prawnik opracuje odpowiednie metody reagowania i działania w określonych sytuacjach. Jest to więc stały nadzór nad zgodną z prawem działalnością przedsiębiorstwa.

Bieżąca obsługa prawna wymaga podpisania z kancelarią prawną odpowiedniej umowy o usługi prawne. W takiej umowie należy zawrzeć przede wszystkim przedmiot umowy, a także formę jej wykonania. Zazwyczaj w takiej umowie widnieje zapis o ustaleniu zasad stałej obsługi prawnej we wszystkich kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzenia danej działalności gospodarczej. Może to być udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowywanie pism prawnych, a także zastępstwo i reprezentacja procesowa. W umowie warto także zawrzeć termin regulowania opłat i inne wzajemne zobowiązania stron. Taką umowę można zawrzeć zarówno z adwokatem lub radcą prawnym, jak i z kancelarią prawną, która dysponuje zazwyczaj większą ilością specjalistów z różnych dziedzin prawa.

Wynagrodzenie dla prawnika lub prawników ustala się indywidualnie, w zależności od nakładu pracy i zaangażowania prawnika. Zazwyczaj ustalane jest ono ryczałtowo w danej kwocie i w konkretnym, miesięcznym wymiarze godzin. Jeśli wymiar godzin zostanie przekroczony, to w umowie powinien znaleźć się zapis o wynagrodzeniu za każdą godzinę pracy powyżej ryczałtowej ich ilości. W niektórych przypadkach ustala się także dodatkowe, procentowe wynagrodzenie od wartości wygranego sporu. Warto też wiedzieć, że przy prowadzeniu niektórych spraw niezbędne będzie udzielenie prawnikowi dodatkowego pełnomocnictwa. Takie kwestie wymagają osobnego ustalenia szczegółów między przedsiębiorstwem a prawnikiem.

Przeczytaj też: Jakie są wady i zalety spółki z o. o.?

 

Jaki koszt?

Koszty obsługi prawnej spółki wbrew pozorom nie są wcale wysokie w porównaniu z koniecznością stworzenia własnego działu prawnego w firmie. Koszty utrzymania takiego działu są bardzo wysokie. Inną alternatywą jest samodzielna analiza wszystkich aspektów prawnych związanych z prowadzeniem spółki. Mało kto jednak prowadząc swój własny biznes ma czas na analizę sytuacji, wypełnianie dokumentów, zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa i ich zmianami. Dlatego wiele firm decyduje się na bieżącą obsługę prawną.

Stała obsługa prawna przedsiębiorstwa to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa. Umożliwia ona identyfikację źródeł zagrożenia i zapobieganie im. Każde przedsiębiorstwo ma inny katalog obowiązków, dlatego w każdym przypadku zakres kompleksowej obsługi prawnej firmy będzie inny. Różnić się będzie także obsługa małych firm od obsługi dużych biznesów. W zakres obsługi prawnej dla przedsiębiorstw mogą jednak wchodzić takie usługi jak doradztwo biznesowo-prawne, bieżąca obsługa przedsiębiorstwa, sporządzanie pism procesowych czy też uczestnictwo w negocjacjach biznesowych.

Prawnicy specjalizujący się w obsłudze prawnej mogą też prowadzić w imieniu przedsiębiorstwa różne sprawy. Czy to z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sprawy gospodarcze, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, sprawy dotyczące nieruchomości i inwestycji budowlanych oraz wiele więcej. Można też liczyć na ich pomoc z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej, usług compliance i due diligence, zamówień publicznych, wsparcia startupów czy też działów HR i kadrowych firmy.

Przeczytaj też: Jak kupić udziały w spółce z o. o. krok po kroku

 

Dla kogo obsługa prawna?

Obsługa prawna to idealne rozwiązanie dla każdej firmy. Usługi z zakresu obsługi prawnej mogą przydać się już przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej czy też kapitałowej. W ramach obsługi prawnej możemy także liczyć na doradztwo w optymalnym doborze formy prowadzonej działalności do potrzeb danego klienta. Oprócz doradztwa prawnego możemy także liczyć na doradztwo podatkowe, a także reprezentację przed organami administracyjnymi celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń lub licencji. Jest to bardzo duże ułatwienie już na starcie działania przedsiębiorstwa. Obsługa prawna spółki jest bardzo dobrą opcją zarówno dla dużych, międzynarodowych korporacji, jak i dla mniejszych, krajowych przedsiębiorców.

Na każdym etapie prowadzenia działalności warto korzystać z usług profesjonalnego doradcy w zakresie obsługi prawnej. Problemy natury prawnej mogą pojawić się w każdym momencie. W zakres obsługi prawnej biznesu wchodzi także sporządzanie i weryfikowanie umów z zakresu prawa handlowego czy przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych takich jak regulaminy, zarządzenia i uchwały. Takie usługi mogą znacznie pomóc w codziennym funkcjonowaniu działalności, a także zapewnić firmie bezpieczeństwo.

Współpraca z doradcami z zakresu obsługi prawnej może być także przydatna przy likwidacji przedsiębiorstwa. Specjaliści oferują bowiem także doradztwo przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych, a także pomoc w likwidacji działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych.

Przeczytaj też:Udziały w spółce z o. o. sprzedaż i zakup udziałów

 

Obsługa prawna spółki z o.o.

Założenie i prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dostarczyć nam różnych pytań i zagadek prawnych. To dlatego skorzystanie z obsługi prawnej wydaje się być całkiem dobrym rozwiązaniem. Warto skorzystać z obsługi prawnej już na etapie zawierania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż jej zawarcie może mieć istotne skutki dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umowa spółki jest bowiem najważniejszym dokumentem i musi być skonstruowana w określony sposób, a także zawierać określone elementy. Musi mieć także formę aktu notarialnego. Niepoprawne zapisy znajdujące się w umowie spółki mogą mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie przez długie lata. Inne formalności związane z zakładaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością też warto powierzyć kancelarii prawnej. Najlepiej takiej, która ma doświadczenie w przechodzeniu przez te procedury. Jest to między innymi zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców KRS, które może zostać dokonane albo przez powołany w spółce zarząd, albo przez pełnomocnika – czyli adwokata lub radcę prawnego.

Obsługa spółki z o. o. – na czym polega?

Obsługa spółki z o.o. nie ogranicza się tylko do pomocy przy jej rejestracji. Przy prowadzeniu spółki z o.o. trzeba także zadbać o jej bieżące sprawy. Są to między innymi zgromadzenia wspólników, na których podejmuje się stosowne uchwały. To z nich należy składać sprawozdania do KRS. Jest to także reprezentacja spółki przed KRS, która może przysporzyć wielu problemów zarządowi spółki. Procedury obowiązujące w formie i sposobie komunikacji z KRS są dość rygorystyczne i należy ich przestrzegać. Inne kwestie związane z prowadzeniem spółki to obsługa windykacyjna, przygotowywanie i analiza umów, kwestie związane z RODO czy też cesje.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to także pomoc przy takich procedurach jak podwyższenie kapitału, procesy transformacyjne, zbycie udziałów, spory sądowe, spory wspólników, negocjowanie i sporządzanie umów, doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki, prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności, a nawet likwidacja spółki. Pomoc wykwalifikowanego prawnika zaoszczędzi nam czasu i stresu na każdym etapie prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj też:
Sprzedam biznes w sieci – gdzie łatwo kupić lub sprzedać biznes?