Wszystko o ROI – co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?

Wszystko o ROI – co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?

Planując udział w jakiejkolwiek inwestycji, wskazane jest oszacowanie potencjalnego zysku z niej. Służą do tego różne wskaźniki. ROI, czyli wskaźnik rentowności inwestycji (Return on Investment), jest jednym z nich. Wszystkiego, co ważne na jego temat, dowiesz się z tego artykułu.

Co to jest ROI?

To skrót od angielskiego terminu Return on Investment, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zwrot z inwestycji. Jest to wskaźnik, który pokazuje efektywność wydatku inwestycyjnego. W praktyce dzięki temu wskaźnikowi, można obliczyć, ile złotówek zarobiono (lub stracono) na każdą zainwestowaną złotówkę. Aby obliczyć ROI, należy użyć następującego wzoru:

ROI = (Zysk z inwestycji — Koszt inwestycji) / Koszt inwestycji * 100%

Przykład:

Zakładając, że zainwestowałeś 10 000 zł w akcje pewnej firmy, po roku wartość twoich akcji wzrosła do 15 000 zł. Twój zysk wyniósł więc 5 000 zł (15 000 zł – 10 000 zł = 5 000 zł). Obliczając zwrot z inwestycji, uzyskujemy, co następuje:

ROI = (5 000 zł – 10 000 zł) / 10 000 zł * 100% = 50%

Oznacza to, że zwrot z twojej inwestycji wyniósł 50%, co oznacza, że na każde zainwestowane 100 zł, zarobiłeś 50 zł.

Warto jednak pamiętać, że jest to jeden z wielu wskaźników, które mogą pomóc ocenić efektywność inwestycji. Każdy wskaźnik ma swoje mocne i słabe strony i najlepiej jest używać ich razem, aby uzyskać pełniejszy obraz inwestycji i jej opłacalności.

ROI: co to?

Wskaźnik ten może być stosowany w wielu różnych zadaniach, zarówno w biznesie, jak i w osobistych finansach. Oto kilka przykładów przedstawiających co to jest ROI i jak go obliczyć.

 • Inwestycje giełdowe. Jeżeli kupiłeś akcje firmy za 5 000 zł, a po roku ich wartość wzrosła do 6 500 zł, możesz obliczyć ROI, aby zobaczyć, jak efektywna była to inwestycja. W tym przypadku wskaźnik wyniesie 30% ((6 500 zł – 5 000 zł) / 5 000 zł * 100%).
 • Inwestycje w nieruchomości. Jeśli chcesz kupić mieszkanie za 300 000 zł, aby wynajmować je i zarabiać na czynszu, ROI pomoże Ci obliczyć zwrot z tej inwestycji. Jeśli na przykład zarabiasz 24 000 zł rocznie z czynszu, wskaźnik wyniesie 8% (24 000 zł / 300 000 zł * 100%).
 • Inwestycje w edukację. Gdybyś chciał zainwestować w dodatkowe szkolenia lub kursy, które pomogą Ci zdobyć lepszą pracę lub awansować, wskaźnik ROI pokaże Ci efektywność tej inwestycji. Na przykład, jeśli kurs kosztował 2 000 zł, a dzięki niemu zwiększył swoje roczne zarobki o 10 000 zł, wskaźnik wynosi 500% (10 000 zł / 2 000 zł * 100%).
 • Marketing i reklama. Firmy często używają ROI, aby ocenić efektywność swoich kampanii reklamowych. Na przykład, jeśli firma wydała 50 000 zł na kampanię marketingową, która generuje 200 000 zł z dodatkowych sprzedaży, ROI wynosi 300% ((200 000 zł – 50 000 zł) / 50 000 zł * 100%).
 • Projekty biznesowe. Jeżeli ktoś planuje zainwestować w nowy projekt, tak jak na przykład budowa nowej fabryki lub hali magazynowej wskaźnik może pomóc w ocenie, czy projekt jest wart realizacji, czy nie.

kalkulator rentowności inwestycji

Wskaźnik rentowności inwestycji ROI można obliczyć na dwa sposoby: ręcznie lub przy pomocy kalkulatorów online. W sieci można znaleźć wiele stron, udostępniających za darmo kalkulator. Jego obsługa jest bardzo prosta i polega na uzupełnieniu kilku pól, takich jak:

 • inwestycja początkowa — w tym polu należy wpisać zainwestowaną kwotę pieniędzy;
 • przychód z inwestycji — w tym polu wpisz, ile inwestycja przyniosła lub ma przynieść pieniędzy (zainwestowana kwota + zysk).

Przeczytaj też: 5 Praktycznych Porad dla Początkujących Inwestorów

Jak obliczyć rentowność inwestycji?

Znając wskaźnik ROI inwestycji, możesz w prosty sposób ocenić jej procentową opłacalność.Jest to bardzo cenna wiadomość dla wszystkich, którzy chcą uniknąć kiepsko rokujących inwestycji lub wybierają tylko te, które są oprocentowane np. powyżej 10 procent. Podsumowując, aby obliczyć ROI (Return on Investment), odejmij koszt inwestycji od zysku, który ona przyniosła, a następnie podziel ten wynik przez koszt inwestycji i pomnóż przez 100%, aby uzyskać procentowy wynik.

Jak obliczyć wskaźnik ROI?

Jeżeli nadal nie wiesz, jak obliczyć wskaźnik ROI, pomocne mogą być kalkulatory online, które zrobią to za Ciebie. Wystarczy, że wpiszesz do nich podstawowe informacje o inwestycji, takie jak włożone w nią środki i przychód. Całą resztą zajmie się algorytm. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób, który pozwoli Ci uniknąć błędów, możliwych do popełnienia przy liczeniu ręcznym. Jeśli jednak wolisz tradycyjne metody liczenia, przypominamy wzór:

ROI = (Zysk z inwestycji — Koszt inwestycji) / Koszt inwestycji * 100%

Kiedy już wiesz, jak wygląda wzór na ROI oraz jak obliczyć ROI dla inwestycji, możesz dokonać samodzielnej oceny każdego projektu, w który trzeba inwestować pieniądze. Wskaźnik procentowy ROI od razu dostarczy Ci podstawowych informacji, czy dzięki niej będziesz na plusie, czy poniesiesz stratę. Warto jednak w tym miejscu na chwilę się zatrzymać i zastanowić, co to jest dobre ROI?

Sprawdź najlepsze inwestycje i oferty biznesu na OfertyBiznesu.pl

Jaki ROI jest dobry?

Aby móc określić jaki ROI jest dobry, należy znać kontekst inwestycji oraz historyczne dane w określonym sektorze. Na przykład, dla niektórych inwestycji na giełdzie, ROI na poziomie 7% do 8% rocznie może być uznany za solidny, ponieważ historyczny średni roczny zwrot z inwestycji w wynosił właśnie od 7 do 8 procent.

W innych obszarach, takich jak inwestycje venture capital (ryzykowne inwestycje w startupy), inwestorzy mogą oczekiwać znacznie wyższego ROI, na przykład 20% lub więcej. Wynika to z większego ryzyka, które ponoszą w tego typu inwestycjach. związane z tym typem inwestycji.

Także w marketingu, dobry ROI może wyglądać inaczej w zależności od branży, kanałów marketingowych i celów konkretnej kampanii. Ważne jest, aby zawsze porównywać ROI z odpowiednimi punktami odniesienia, takimi jak średnie stopy zwrotu dla podobnych inwestycji, lub cele ustawione na początku kampanii.

Ostatecznie, dobry ROI to taki, który przekracza koszty kapitału (czyli oprocentowanie, które musiałbyś zapłacić za pożyczenie pieniędzy na inwestycję) i spełnia Twoje cele finansowe.

Przeczytaj też: Ograniczanie ryzyka biznesowego: Strategie sukcesu w niepewnym świecie

 

Czy ROI (return of investment) to najlepszy wskaźnik zwrotu z inwestycji?

Wskaźnik ten jest bardzo popularnym i często używanym narzędziem do oceny efektywności inwestycji. Przede wszystkim dlatego, że jest prosty w obliczeniu i łatwy do zrozumienia. Jednak nie jest to jedyny ani zawsze najlepszy wskaźnik zwrotu z inwestycji. Istnieje wiele innych wskaźników, które mogą dostarczyć bardziej szczegółowych informacji, potrzebnych w różnych sytuacjach.

Jakie wady i ograniczenia ma wskaźnik ROI?

Wskaźnik ROI jest potężnym narzędziem do oceny inwestycji, ale ma pewne ograniczenia i wady. Te, które warto znać i być świadomym ich istnienia prezentujemy poniżej.

 • ROI nie uwzględnia czasu inwestycji – nie bierze pod uwagę czasu trwania inwestycji. Dwóch inwestorów może osiągnąć ten sam ROI, ale jeśli jeden z nich osiągnął go w ciągu 5 lat, a drugi w ciągu 10 lat, pierwszy inwestor faktycznie osiągnął lepszy zwrot na swoją inwestycję, gdy uwzględniamy czynnik czasu i wartości pieniądza.
 • ROI nie uwzględnia ryzyka – nie bierze pod uwagę ryzyka związanego z inwestycją. Inwestycje o wyższym ryzyku powinny teoretycznie przynosić wyższe zwroty, aby skompensować to ryzyko. Dwie inwestycje mogą mieć ten sam ROI, ale jeśli jedna jest znacznie ryzykowniejsza, to jej rzeczywisty zwrot jest gorszy, niż wynikałoby to z samego wskaźnika.
 • ROI może być manipulowany – może być łatwo manipulowany przez zmianę sposobu, w jaki są mierzone zyski i koszty. Na przykład, różne firmy mogą mieć różne sposoby uwzględniania amortyzacji, kosztów operacyjnych itp.co utrudnia porównywanie wyników inwestycji między różnymi firmami.
 • Brak standaryzacji ROI. Brak jednolitych zasad dotyczących tego, co powinno być uwzględniane w kosztach inwestycji i zyskach może prowadzić do nieporozumień i niespójności w obliczeniach efektywności inwestycji wzorem ROI.
 • ROI skupia się na zyskach finansowych. ROI skupia się na zyskach finansowych i nie uwzględnia innych korzyści, które mogą przynieść inwestycje, takich jak korzyści społeczne, środowiskowe, wizerunkowe czy strategiczne.

Pomimo tych ograniczeń, ROI nadal jest bardzo użytecznym wskaźnikiem, który może dostarczyć cennych informacji, jeżeli jest używany prawidłowo i w odpowiednim kontekście. Wielu inwestorów i menedżerów używa go w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby uzyskać pełniejszy obraz efektywności inwestycji.

Pozostałe wskaźniki stosowane w ocenie efektywności inwestycji

 • IRR (Internal Rate of Return / wskaźnik zwrotu z inwestycji). IRR uwzględnia czas i wartość pieniądza, co czyni go dokładniejszym wskaźnikiem dla długoterminowych inwestycji.
 • NPV (Net Present Value / wartość bieżąca netto). NPV oblicza dzisiejszą wartość przyszłych przepływów pieniężnych z inwestycji, uwzględniając wartość pieniądza w czasie. Jest to szczególnie użyteczne dla dużych projektów, które generują przepływy pieniężne na przestrzeni wielu lat.
 • Payback Period (okres zwrotu). To wskaźnik pokazujący, jak długo trzeba czekać na pełny zwrot z inwestycji, czyli kiedy suma zysków będzie równa początkowym kosztom inwestycji.
 • ROE (Return on Equity / współczynnik zwrotu z kapitału własnego). Jest to wskaźnik stosowany głównie w analizie finansowej firm i  pokazuj,  ile zysku firma generuje w stosunku do zainwestowanego własnego kapitału.
 • CIR (Cost Income Ratio / wskaźnik kosztów do dochodu). Jest to wskaźnik finansowy, który jest często używany w sektorze bankowym i finansowym do mierzenia efektywności operacyjnej firmy. Pokazuje, jak dużą część dochodów operacyjnych firma musi wydać na pokrycie swoich kosztów operacyjnych.
 • WACC (Weighted Average Cost of Capital / średni ważony koszt kapitału). Jest to wskaźnik, który pokazuje, ile średnio firma musi zapłacić za swoje finansowanie, biorąc pod uwagę zarówno dług (zobowiązania), jak i kapitał własny.

Każdy z tych wskaźników ma swoje zastosowanie może dostarczyć cennych informacji w odpowiednich kontekstach. W praktyce, inwestorzy i menedżerowie często używają kombinacji różnych wskaźników, aby uzyskać pełniejszy obraz efektywności inwestycji. Ze wszystkich wyżej opisanych wskaźników, ROI pozostaje najłatwiejszym i najszybszym do wyliczenia i między innymi stąd wynika jego duża popularność.

Przeczytaj też:Jak przygotować firmę do sprzedaży?