Sprzedaż firmy — wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Sprzedaż firmy — wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Jest całe mnóstwo powodów, dla których firmy są sprzedawane. Dotyczy to zarówno stosunkowo nowo założonych podmiotów, jak i firm o dużym stażu istnienia. U podstaw decyzji o sprzedaży firmy może spoczywać wiele powodów. Od chęci zdobycia funduszy na nowe inwestycje, przez wypalenie zawodowe. Kolejny to obawy, że firma w niedługim czasie może przestać przynosić dochody. Niezależnie od przyczyn, sprzedaż firmy zawsze jest skomplikowaną i złożoną czynnością, której trzeba poświęcić trochę czasu. Jeśli dobrze się do tego przygotujesz, będziesz mógł uzyskać nie tylko lepszą cenę sprzedaży. Będziesz mógł także szybciej sfinalizować tę transakcję bez niepotrzebnych komplikacji.

Przeczytaj też: Jak sprzedać biznes?

 

Czy wiesz, że…

… Chociaż Warren Buffett, założyciel Berkshire Hathaway, tradycyjnie unikał inwestowania w technologie, jego firma zainwestowała miliardy dolarów w Apple. Do 2021 roku Berkshire Hathaway była jednym z największych akcjonariuszy Apple.

 

Sprzedaż firmy — co to jest?

Sprzedaż firmy polega na przekazaniu kontroli nad przedsiębiorstwem (lub jego częścią) innemu podmiotowi w zamian za określoną sumę pieniędzy lub inne aktywa. Transakcja ta obejmuje przekazanie praw własności oraz zobowiązań firmy nowemu właścicielowi. Sprzedaż może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, jego aktywów lub tylko pewnej jego części.

Właściciel decydują się na sprzedaż firmy z różnych powodów, w tym z chęci realizacji zysku, zmęczenia prowadzeniem biznesu, chęci przejścia na emeryturę, trudności finansowych, czy też strategicznych decyzji biznesowych. Przed sprzedażą ważne jest, aby dokładnie ocenić wartość firmy. Może to być dokonane na podstawie przychodów, zysków, aktywów, pozycji rynkowej lub innych wskaźników branżowych. Sprzedając firmę, warto ją odpowiednio przygotować – uporządkować finanse, zoptymalizować działalność, rozwiązać ewentualne konflikty prawne itp.

Taka transakcja to często długotrwały proces, który obejmuje wyszukiwanie potencjalnych nabywców, negocjacje, przygotowanie umów i finalizację transakcji. Sprzedaż firmy wiąże się także z przeniesieniem praw i zobowiązań, co wymaga dokładnego przygotowania umów i zazwyczaj zaangażowania prawników. Oczywiście sprzedaż firmy wiąże się z różnymi konsekwencjami podatkowymi dla sprzedającego, które warto wcześniej przeanalizować. Po zakończeniu transakcji, dawny właściciel może pozostać związany z firmą (np. w roli doradcy) lub całkowicie się wycofać. Wszystko zależy od warunków sprzedaży i indywidualnych decyzji.

Przeczytaj też: Sprzedam biznes; proces sprzedaży biznesu: kluczowe kroki i wskazówki

 

Czy wiesz, że…

…W 2013 roku Snapchat odrzucił ofertę przejęcia przez Facebooka za 3 miliardy dolarów. Pomimo wielu sceptyków, decyzja ta okazała się słuszna, gdyż wartość Snapchata wzrosła znacząco w kolejnych latach.

 

Jak sprzedać firmę za dobre pieniądze?

Sprzedaż firmy za dobrą cenę to proces, który wymaga starannego przygotowania, precyzyjnej wyceny oraz skutecznej strategii negocjacyjnej. Przedstawiamy Ci kilka kroków, które warto wykonać dla osiągnięcia korzystnych warunków sprzedaży.

Zoptymalizuj wyniki finansowe – potencjalni nabywcy zwracają uwagę na dochodowość i stabilność przychodów. Rozwiąż ewentualne problemy prawne i konflikty wewnętrzne, a także usprawnij operacje i procedury w firmie. Uporządkuj również dokumentację, zwłaszcza finansową.

Następny ważny krok to dokładna wycena firmy. Skonsultuj się z ekspertem ds. wyceny przedsiębiorstw. W wycenie uwzględnij aktywa, przewidywane przyszłe dochody, wartość marki oraz pozycję rynkową. Analizuj przy tym wskaźniki branżowe i porównaj je z osiągami Twojej firmy. Nie zawyżaj ceny, ale też nie sprzedawaj firmy poniżej jej wartości. Bądź gotowy do negocjacji i elastyczności w ustalaniu ceny.

Szukanie nabywcy to kolejny ważny krok do wykonania. Skorzystaj z sieci kontaktów, pośredników ds. sprzedaży firm lub specjalistycznych platform online. Rozważ różne typy nabywców: konkurencyjne firmy, inwestorów, czy firmy z branż pokrewnych. Możesz również stworzyć atrakcyjny opis firmy, podkreślając jej mocne strony, osiągnięcia oraz potencjał wzrostu. Przygotuj się do profesjonalnego prezentowania firmy potencjalnym kupującym.

Na całym etapie sprzedaży firmy zabezpiecz poufność informacji. Wiele firm nie chce ujawniać informacji o sprzedaży pracownikom, klientom czy konkurencji. Wprowadź klauzule poufności dla potencjalnych nabywców.

Przeczytaj też: Firmy na sprzedaż – dowiedz się jak wystawić firmę na sprzedaż?

 

Czy wiesz, że…

…W 2014 roku Starbucks odkupił resztę udziałów w swoim japońskim oddziale za 913,5 miliona dolarów, biorąc pełną kontrolę nad swoimi kawiarniami w Japonii.

 

Jakie firmy najszybciej się sprzedają?

Szybkość sprzedaży firmy zależy od wielu czynników, takich jak kondycja rynku, branża, w której firma działa, jej finanse, reputacja oraz ogólna atrakcyjność dla potencjalnych nabywców. Najszybciej nabywców znajdują firmy ze stabilnym przepływem gotówki. Przedsiębiorstwa, które generują regularne i przewidywalne przychody, są atrakcyjne dla inwestorów. Zainteresowaniem cieszy się także sprzedaż firm z długą historią sukcesów, stałą bazą klientów i niskim długiem są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Na topie pozostaje także sprzedaż firmy działającej w sektorach z dużym potencjałem wzrostu, takich jak technologie, zdrowie, odnawialne źródła energii czy e-commerce, często przyciągają szybko inwestorów.

W ogłoszeniach o sprzedaży firm można również zauważyć, że największe zainteresowanie mają te, oferujące unikalne produkty lub usługi, które trudno jest zastąpić lub skopiować. Także marki o silnej reputacji, dużej bazie lojalnych klientów oraz znanej pozycji na rynku są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Inwestorzy chętnie wydają swoje pieniądze na firmy gotowe do przejęcia. Są to podmioty z dobrze zorganizowaną strukturą, uporządkowaną dokumentacją i jasnym planem sukcesji są łatwiejsze do przejęcia przez nowego właściciela. Jeśli firma jest właściwie przygotowana do sprzedaży, z rzetelną wyceną, pełną dokumentacją i profesjonalną prezentacją, proces sprzedaży może przebiegać szybciej.

Poszukiwane przez inwestorów są również firmy tzw. „samograje”. To takie firmy, które mogą działać bez stałego zaangażowania obecnego właściciela i mają zbudowany zespół zarządzający. Jeśli firma oferuje coś, czego konkurenci nie mają, czy to patent, unikalna technologia czy specjalistyczna wiedza, będzie bardziej atrakcyjna dla nabywców.

Przeczytaj też: Gdzie sprzedać firmę? Garść informacji dla przedsiębiorców

 

Czy wiesz, że…

…W 1976 roku, Ronald Wayne sprzedał swoje 10% udziały w Apple za zaledwie 800 dolarów. Gdyby zatrzymał te udziały, dzisiaj byłyby warte dziesiątki miliardów dolarów.

Jak sprzedać firmę produkcyjną?

Sprzedaż firm produkcyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dlaczego? Ponieważ w większości przypadków są to firmy gotowe do natychmiastowego uruchomienia, a tym samym generowania zysków. Rzecz jasna dotyczy to tych firm, które były doinwestowane i nie wymagają dużych nakładów związanych z modernizacją. Aby ustalić odpowiednią cenę sprzedaży firmy produkcyjnej, zidentyfikuj jej główne atuty firmy: specjalistyczne maszyny, technologie, kanały dystrybucji, relacje z klientami, licencje czy patenty. Upewnij się, że wszystkie aktywa firmy są w należytym stanie i działają efektywnie.

Zbierz również w jedno miejsce wszystkie ważne dokumenty, w tym umowy, certyfikaty, licencje i zezwolenia. Przy wycenie swojej firmy na sprzedaż uwzględnij aktywa firmy, potencjał wzrostu, wartość niematerialną oraz ryzyka związane z branżą. Sprzedaż firmy produkcyjnej może się wiązać także z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Szkolenia, które przygotuje nowego właściciela do zarządzania tym biznesem. Korzystnym rozwiązaniem w wielu przypadkach może być również sprzedaż firmy wraz z istniejącą załogą. Ogranicza to konieczność szkolenia nowego zespołu pracowników.

Przeczytaj też: Co to są oferty biznesowe i gdzie ich szukać?

 

Czy wiesz, że…

…W 2006 roku Google nabył YouTube za 1,65 miliarda dolarów w akcjach. Wielu uważało tę cenę za zawyżoną, ale historia pokazała, że to była jedna z najbardziej dochodowych inwestycji Google.

 

Na co uważać przy sprzedaży firmy?

Sprzedając swoją firmę, musisz być przygotowany na to, że nie każdy potencjalny nabywca będzie miał czyste i szczere intencje. Trzeba pamiętać o tym, że część z nich może tylko próbować wydobyć od Ciebie cenne informacje, dotyczące np. klientów lub dostawców, aby z ich pomocą założyć konkurencyjną firmę. Często również zdarza się tak, że zainteresowani zakupem inwestorzy, nie dysponują własnymi środkami na sfinalizowanie transakcji. Muszą wówczas szukać nowego finansowania, co może wydłużać czas sprzedaży, narażając Cię na dodatkowe koszty. Jak takich i innych rzeczy przy sprzedaży firmy uniknąć?

Przed sprzedażą firmy zweryfikuj nabywców

Weryfikacja potencjalnych nabywców firmy jest kluczową częścią bezpieczeństwa transakcji jej sprzedaży. Zanim udostępnisz szczegółowe informacje o Twojej firmie, poproś potencjalnych nabywców o podstawowe informacje na temat ich tożsamości, doświadczenia w branży i zdolności finansowej. Możesz również zwrócić się do nich z prośbą o udostępnienie ich aktualnych dokumentów finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz informację o zdolności kredytowej. Uwiarygodniające są referencje od banków, partnerów biznesowych czy innych podmiotów, które miały z nimi do czynienia. Przeszukaj dostępne źródła informacji. Takie jak rejestry sądowe, bazy danych gospodarczych oraz media, aby dowiedzieć się więcej o przeszłości biznesowej potencjalnego nabywcy, jego sukcesach i ewentualnych problemach. Osobiste spotkanie może dać lepsze wyobrażenie o motywacjach i charakterze potencjalnego nabywcy. Wykorzystaj to spotkanie do zadawania pytań i oceny ich zamiarów.

Zanim udostępnisz jakiekolwiek wrażliwe informacje o Twojej firmie, upewnij się, że potencjalny nabywca podpisał umowę o zachowaniu poufności. Chroń swoje dane przed nieautoryzowanym ujawnieniem. Nie wahaj się także współpracować z prawnikami, doradcami ds. sprzedaży przedsiębiorstw oraz innymi specjalistami. Oni mogą pomóc w procesie weryfikacji potencjalnych nabywców i ocenie ryzyka związanego z transakcją. Aby potwierdzić poważne zamiary potencjalnego nabywcy, sprawdź, czy ma on sensowną strategię dotyczącą Twojej firmy po przejęciu. Czy planują kontynuować działalność? Czy mają doświadczenie w branży? Udostępniaj informacje o sprzedaży firmy stopniowo. Najpierw podaj ogólne informacje, a dopiero po weryfikacji nabywcy i stwierdzeniu, że jest on poważny w zamiarach, przedstaw szczegółowe dane. A jeśli coś Ci się nie zgadza lub masz wątpliwości co do intencji, lub wiarygodności potencjalnego nabywcy? Nie ignoruj tych odczuć! Lepiej być ostrożnym niż później żałować.

Przeczytaj też: Jak przygotować firmę do sprzedaży?

 

Czy wiesz, że…

…W 2015 roku PKP Energetyka, spółka dostarczająca energię dla Polskich Kolei Państwowych, została sprzedana firmie CVC Capital Partners (tej samej, która przejęła Żabkę), za kwotę szacowaną na około 1,4 miliarda złotych.

 

Przeczytaj też:
Sprzedam biznes w sieci – gdzie łatwo kupić lub sprzedać biznes?
Gdzie znaleźć najlepsze biznes oferty?
Najlepsze biznes oferty – gdzie szukać?
Gdzie znaleźć najlepsze biznes oferty?
Jak znaleźć biznes oferty?
Gdzie znaleźć najlepsze biznes oferty?