NPV (wartość bieżąca netto). Jak Obliczyć?

NPV (wartość bieżąca netto). Jak Obliczyć?

Co to jest NPV?

Wartość Bieżąca Netto (Net Present Value, NPV) to wskaźnik finansowy, który pozwala ocenić opłacalność inwestycji. Jest to różnica między bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycję a jej początkowym kosztem. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi w analizie inwestycyjnej i zarządzaniu finansami. Jak obliczyć NPV?

Przeczytaj też: Wszystko o ROI co to jest ROI? Jak obliczyć ROI?
Sprzedaż biznesu

 

Jaki jest wzór na NPV?

Wzór na obliczenie NPV jest następujący:

NPV wzór

Gdzie:

 • to przepływy pieniężne w okresie
 • to stopa dyskonta,
 • to liczba okresów,
 • nakłady początkowe.

Zazwyczaj t=0 odnosi się do początkowego wydatku na inwestycję, który jest wartością ujemną.

Sprawdź też: Gdzie sprzedać firmę? Garść informacji dla przedsiębiorców

Jak obliczyć NPV?

Aby obliczyć NPV wykonaj następujące kroki:

 1. Identyfikacja przepływów pieniężnych: Zidentyfikuj wszystkie przyszłe przepływy pieniężne związane z projektem.
 2. Określenie stopy dyskonta: Wybierz odpowiednią stopę dyskonta, która najlepiej odzwierciedla ryzyko inwestycji.
 3. Ustalenie okresu analizy: Określ, przez ile okresów czasu będą generowane przepływy pieniężne.
 4. Użycie wzoru na NPV: Korzystając z wzoru, oblicz wartość bieżącą netto każdego przepływu pieniężnego.
 5. Sumowanie wyników: Po obliczeniu wartości bieżącej dla wszystkich przepływów pieniężnych, zsumuj je, aby uzyskać końcową wartość NPV.

Przeczytaj też: Co to jest wezwanie do zapłaty?

Jakie są wady NPV?

 1. Kompleksowość: metoda NPV może być skomplikowana dla osób nieznających się na finansach.
 2. Niepewność w estymacjach: wartość NPV jest w dużej mierze zależna od przyszłych przepływów pieniężnych, które są trudne do przewidzenia.
 3. Jednorazowa stopa dyskontowa: w rzeczywistości różne przepływy pieniężne mogą mieć różne poziomy ryzyka, co nie jest uwzględnione w pojedynczej stopie dyskontowej.

Sprawdź też: Jak kupić udziały w spółce z o. o. krok po kroku

 

Jakie są zalety NPV?

 1. Realna ocena wartości: NPV daje realistyczną ocenę wartości inwestycji, uwzględniającą wartość pieniądza w czasie.
 2. Zdolność do porównania inwestycji: umożliwia łatwe porównanie różnych projektów inwestycyjnych.
 3. Zorientowanie na wartość: skupia się na generowaniu wartości dla inwestora, a nie tylko na osiągnięciu szybkiego zwrotu.

NPV jest niezwykle użytecznym narzędziem w analizie inwestycyjnej. Jak każde narzędzie, ma swoje wady i zalety. Zrozumienie tego, jak je właściwie obliczyć i zinterpretować to klucz do dokonywania mądrych decyzji inwestycyjnych.

Może Cię też zainteresować: Jak przygotować firmę do sprzedaży?

NPV – przykład obliczeń

Przeprowadźmy obliczenia NPV dla przykładowej inwestycji. Załóżmy, że mamy możliwość zainwestowania w projekt, który wymaga początkowego wydatku w wysokości 10 000 zł. Przewidujemy, że projekt będzie generował przepływy pieniężne w kolejnych czterech latach według poniższego schematu:

 • Rok 1: 3 000 zł
 • Rok 2: 4 000 zł
 • Rok 3: 3 500 zł
 • Rok 4: 2 500 zł

Załóżmy również, że stopa dyskontowa wynosi 10%.

1. Identyfikacja przepływów pieniężnych

 • zł (początkowy wydatek, wartość ujemna)

2. Określenie stopy dyskontowej

 • (10%)

3. Ustalenie okresu analizy

 • lata

4. Użycie wzoru na NPV

Po pojedynczych obliczeniach:

Krok 5: Sumowanie wyników

Ostateczna wartość NPV wynosi 755,39 zł.  Inwestycja ta jest opłacalna, ponieważ  jej NPV jest dodatnie.

Może Cię też zainteresować: Wycena biznesu